Kalite Standartları

Kalite Standartları

Paslanmaz çelik, paslanmaz çeliğin otomatı olarak adlandırılır. Bu paslanmaz çelik kalitesi, östenitik paslanmazlar arasında işlenebilirlik açısından en optimum olan kalitedir. 303 paslanmaz çelik, içerdiği sülfür sayesinde işlenebilirliği çok iyi olan bir paslanmaz çelik kalitesidir. Öte yandan, sülfür malzemenin korozyona dayanımını düşürür. Paslanmaz çelik 303 kalitesinde iken malzemenin korozyona dayanımı 304 kalite paslanmaz çeliklere göre daha düşüktür. 303 paslanmaz, öztenitik paslanmazlar grubunda yer alır. Kayacı Metal Paslanmazda satılan Fransız Ugitech fabrikası üretimi 303 kalite paslanmaz çelikler, diğer benzerlerine göre oldukça farklıdır. Ugitech (Ugine) üretimi 303 kalite paslanmaz benzerlerine göre oldukça iyi bir işlenebilirliği vardır. Ugitech yaptığı araştırmalar sonucu rakip fabrikalardan %20 ile %50 daha iyi işlenebilirliği olan malzemeler ürettiği sonucuna varmıştır. Firmamızda satılan Fransız menşeli tüm malzemeler bu özelliklere sahip olup, Türkiye piyasasındaki en iyi işlenebilen 303 kalite paslanmaz çelik olma özelliğini göstermektedir. Bu kalitedeki paslanmaz çeliklerin üretimi diğer paslanmaz çelik kalitelerine oranla daha zorludur. İçeriğindeki malzemelerin oranları, malzeme içerisindeki homojen dağılımı ayarlanması oldukça güçtür. Sattığımız tüm 303 kalite malzemelerde bu oranlar ve bu homojen dağılım sağlanmıştır. 303 ya da 1.4305 olarak bilinen bu kalitedeki malzemenin asıl özelliği son işlemde yani tavlamada belirlenir. Tavlama özenle ve iyi bir şekilde yapılırsa malzemenin işlenebilirliğinde ve diğer fiziksel özelliklerinde oldukça iyi gelişimler meydana gelir. Tavlama Hindistan ve Çin gibi ülkelerde oldukça kötü ve bozuk yapılmaktadır. Bu sebeplede üretilen malzemelerin tamamında işleme zorlukları yaşanmaktadır. Batı menşeli 303 kalite malzemelerde ise, tavlama işlemi gereken şartlar sağlanarak yapıldığı için, malzemenin tüm fiziksel özellikleri uzak doğu mallarına göre işlenebilirliği ve mekanik özellikleri açısından çok daha iyidir.